Info@Bonafarin.com | 02188205150-02188205151

اساتید

اساتید را بیشتر بشناسید .

پریودنتیست دکتر محمد رضا کریمی
دکتر محمد رضا کریمی
پریودنتیست
پریودنتیست دکتر نادر ایوبیان
دکتر نادر ایوبیان
پریودنتیست
پریودنتیست دکتر اردوان اعتمادی
دکتر اردوان اعتمادی
پریودنتیست
پریودنتیست دکتر محمود قاسمی
دکتر محمود قاسمی
پریودنتیست
پرستودنتیست دکتر رحاب قویزی
دکتر رحاب قویزی
پرستودنتیست
پریودنتیست دکتر بابک ایرانپور
دکتر بابک ایرانپور
پریودنتیست
پریودنتیست دکترمحمد هرندی
دکترمحمد هرندی
پریودنتیست
پرستودنتیست  دکتر روزبه صدری منش
دکتر روزبه صدری منش
پرستودنتیست
 مواد دندانی  دکتر پرهام پدرام
دکتر پرهام پدرام
مواد دندانی
ترمیمی و زیبایی  دکتر رضا خسروانی
دکتر رضا خسروانی
ترمیمی و زیبایی
پرستودنتیست دکتر رضا ناهیدی
دکتر رضا ناهیدی
پرستودنتیست
لیزر دکتر سوگل صابری
دکتر سوگل صابری
لیزر
متخصص ترمیمی و زیبایی  دکتر سعید نعمتی
دکتر سعید نعمتی
متخصص ترمیمی و زیبایی
متخصص ترمیمی و زیبایی دکتر کاوه خلج
دکتر کاوه خلج
متخصص ترمیمی و زیبایی
 مواد دندانی  دکتر حسین باقری
دکتر حسین باقری
مواد دندانی
ترمیمی و زیبایی دکتر سارا ولی زاده
دکتر سارا ولی زاده
ترمیمی و زیبایی