Info@Bonafarin.com | 02188205150-02188205151

معرفی مرکز

اهداف مرکز آموزش

شرکت بن آفرین پیوند با بهره گیری از تخصص اساتید به نام دندانپزشکی در سالهای قبل دوره های آموزشی مختلف برگزار کرده است .(لیست کلاس های برگزار شده در آرشیو تقویم آموزشی با  موضوع و اساتید قابل مشاهده می باشد).

در سال 1400 همانند سالهای گذشته با هدف بالاتر بردن سطح علمی دندانپزشکان عزیز و در اختیار قرار دادن مهارت و تجربه متخصصین در خدمت شما هستیم .